NaRQ

Aktuellt

Ekosystemet av droger drabbar oss alla till slut

Smugglaren, de gängkriminella, missbrukaren och partyknarkaren – alla drabbas, även om vissa gör det förr än senare

De främsta användarna av de droger som smugglas idag är människor som lever som du och jag. De umgås med vänner, har familj och går till jobbet varje dag. De är inte utslagna, desperata eller missbrukare i den bemärkelse att de tycker sig behöva droger för att klara vardagen. För dem är droger ett normaliserat alternativ till alkohol. En rad artiklar, bland annat i DN, pekar på den här problematiken. För även om mediamannen som DN träffar beskriver sig som en ”sällananvändare” så sponsrar hans varje köp en kriminell verksamhet. Detta leder till ökad gängkriminalitet, som i sin tur resulterar i den explosionsartade ökning av skjutningar som Sverige har upplevt de senaste åren. Detta drabbar oss alla, även ”sällananvändarna”.

Droganvändandet intensifieras. Och tullen behöver möta upp det med resurser och manskraft, något som de i dagsläget uttrycker frustration över att de saknar. De så kallade sväljarna, de som smugglar in droger via kroppen, står för långt ifrån all smuggelverksamhet, men bemötandet av dem är onekligen en viktig del i tulltjänstemännens vardag. Det är med dessa, bland annat, i åtanke som vi idag erbjuder NaRQ; för tullen, för fängelser, för vårdinrättningar – för alla situationer där hantering av kroppsinsmugglad narkotika har en stark påverkan på arbetsmiljön. NaRQ är ett automatiserat system för separering av narkotika och avföring. Det är en toalett vars system på egen hand sköter övervakning och hantering. I tre enkla steg.

Sverige har ögonen på sig och Idag ökar införseln av droger. Kartellerna i Sydamerika ser Sverige som ett transitland där droger efter införseln sedan smugglas vidare till andra länder. Det är svårt att i dagsläget uppskatta hur mycket av den narkotika som smugglas in som beslagtas av tullen, men tullen uppskattar att den delen är mycket liten, säger Tullverkets chef till DN. Priser för kokain har till exempel gått ner, vilket tyder på att det finns en stor tillgång.