NaRQ

NaRQ

NaRQ är ett nytt system för upptäckten av insmugglade droger

Narkotikasmuggling är ett globalt problem med omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser. Ofta förs narkotikan över landsgränser genom att den sväljs av smugglare. Hantering av svald narkotika har varit både mödosamt och obehagligt att hantera, ofta förenat med stora hälsorisker för tjänstemän vid fängelser, flygplatser och gränsövergångar. Med NaRQ har nu dessa risker minimerats.

NaRQ möjliggör en automatisk hantering av svald narkotika där hela processen kan övervakas och registreras av utrustningen. Drogerna separeras från avfallet och desinficeras för att möjliggöra säker och effektiv hantering.

NaRQ erbjuder säkrare, mer tillförlitlig hantering av svalda droger både för personal och misstänkta.

  • Automatisk hantering
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Flera inspektionspunkter
  • Säker behandling av potentiella bevis
  • Robust utrustning
  • Minimal risk för skador
  • Enkel operation

 

NaRQ effektiviserar arbetet med mer än 90% i både effektivitet och säkerhet.

Så här fungerar NaRQ

Alla steg hanteras och övervakas av NaRQ. För personalen innebär det en snabbare och betydligt säkrare process. I ett enda steg.

Steg 1: Separation

När toaletten spolas så transporteras innehållet från toaletten in i tvättkammaren. Vatten sprutar sönder avfall som sköljs ner i avloppet. Ett lätt upplösbart toalettpapper skall användas i begränsad mängd och helst läggas i separat papperskorg.

En vattentät videokamera övervakar toalettstolens vattenlås. Med hjälp av denna kan man kontrollera och dokumentera att inga föremål från föregående brukare finns kvar.

En genomsynlig avloppslang förbinder toalettstolen och tvättmaskinen och möjliggör på samma sätt kontroll av att inga föremål från föregående brukare finns kvar.

Steg 2: Sköljning

Täta, icke-organiska föremål samlas i den centrala uppsamlingsbehållaren. Därefter tvättas de med tempererat vatten och desinficeras sedan med rengörings- och desinfektionsmedel.

Steg 3: Torkning och hämtning

Varm luft blåser in i kammaren och tar bort överflödig fukt. Uppsamlingsbehållaren transporteras sedan till den främre luckan, varifrån den kan lyftas ut och innehållet inspekteras och bearbetas.